Dạy bơi cho người lớn tại Hà Nội

dạy bơi người lớn, Lớp Dạy Bơi 04/06/2017

Trung tâm dạy bơi Hà Nội nhận dạy người lớn Trung tâm dạy bơi Hà Nội liên tục tuyển sinh các học viên dưới 2 hình thức: kèm riêng theo yêu cầu 1 thày kèm 1 trò hoặc học theo nhóm đăng kí – Đối với tất cả các lớp học bơi người lớn, chúng tôi […]

Xem thêm