Đóng

dạy bơi

Lớp dạy bơi tại khách sạn bảo sơn

Lớp dạy bơi cơ bản ở Khách sạn bảo sơn

học bơi 04/06/2017

Trung tâm dạy bơi Hà Nội  chuyên đào tạo và dạy bơi cho với mọi đối tượng .Lớp học bơi cơ bản bắt đầu học dành cho người chưa biết bơi được xây dựng với những chương học phù hợp đặc biệt với từng học viên. Dạy bơi cơ bản cho người lớn – chương trình vì sức khỏe […]

Xem thêm